Slik deaktiverer du Oracle lytteren log.xml

Det kan bli veldig stort, og det er et problem for databasen din. Slik kontrollerer du lytterloggkonfigurasjonen og deaktiverer denne innstillingen.

$ lsnrctl
LSNRCTL> show log_status
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_status" set to ON
 The command completed successfully

Her kan du se log_status = ON betyr at Oracle fortsetter å logge for lytteren.

LSNRCTL> show log_file
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_file" set to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db84/listener/alert/log.xml
 The command completed successfully

Her kan du se plasseringen av loggfilen med kommandoen “ vis log_file “.

Deaktiver nå Oracle-lytterloggingen.

LSNRCTL> set log_status off
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_status" set to OFF
 The command completed successfully

Nå genererer ikke Oracle lytterlogging.

Beslektet: Begrense et VENSTRE JOIN

Loading...