Hur du inaktiverar Oracle lyssnaren log.xml

Det kan bli väldigt stort och det är ett problem för din databas. Så här kontrollerar du lyssnarloggningskonfiguration och inaktiverar denna inställning.

$ lsnrctl
LSNRCTL> show log_status
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_status" set to ON
 The command completed successfully

Här kan du se log_status = ON betyder att Oracle fortsätter att logga efter lyssnaren.

LSNRCTL> show log_file
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_file" set to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db84/listener/alert/log.xml
 The command completed successfully

Här kan du se platsen för loggfilen med kommandot “ visa log_file “.

Avaktivera nu Oracle-lyssnarloggningen.

LSNRCTL> set log_status off
 Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521)))
 LISTENER parameter "log_status" set to OFF
 The command completed successfully

Nu kommer Oracle inte längre att generera lyssnarloggning.

Relaterat: Begränsa ett Vänster medlem

Loading...