ORA-46356: manglende eller ugyldig revisjonsalternativ for handling.

Feilkode

ORA-46356: manglende eller ugyldig revisjonsalternativ for handling.

Årsaker

Oppretting eller endring av revisjonspolicy ble forsøkt med et ugyldig alternativ for revisjonshandling.

Løsninger

Bruk et gyldig alternativ for tiltaksrevisjon.

Referanser


Notater

Related:  ORA-56935: eksisterende datapump-jobber bruker en annen versjon av tidssonedatafilen